Archiv měsíce Prosinec 2010

 

 

Radostné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v novém roce 2011
Vám přeje Obec Uhřice

MUDr. Pávek má dovolenou  24.12. – 31.12.2010.

Zastupuje MUDr. Křížová.

Linka 290 je beze změny.

Linka 251 směr Jevíčko: Uhřice, točna – původní odjezd 8.39, nový odjezd 8.45

směr Skalice: Uhřice, točna – nový spoj odjezd v 8.26, zrušen odjezd v 14.50

ke stažení v PDF:

251 – Skalice nad Svitavou – Boskovice – Šebetov – Velké Opatovice – Jevíčko

290 – Cetkovice – Uhřice – Úsobrno – Jaroměřice – Jevíčko

Vážení spoluobčané,

začátkem listopadu se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Uhřice, kde byl zvolen starostou Bc. Miroslav Hartl a místostarostou Stanislav Ecler. Děkujeme Vám za projevenou důvěru a pevně věříme, že Vaši důvěru nezklameme. Jménem svým i zastupitelů chci poděkovat bývalému starostovi Karlovi Riesnerovi za jeho 24-letou práci, kterou pro nás všechny občany pečlivě a často i horlivě vykonával. A věřme, té práce za ty roky se udělalo skutečně hodně. Doufejme, že se tak bude dařit i nynějším zastupitelům.

Protože se blíží doba vánoční, připravili jsme pro Vás dárek – kalendář Mikroregionu Malé Hané na rok 2011, který je rozdáván do každého domu.

Přeji jménem svým a jménem zastupitelů Vám všem spoluobčanům klidné, radostné a pohodové prožití vánočních svátků a klidný příští rok 2011.

Miroslav Hartl
starosta obce


Usnesení ze  zasedání Zastupitelstva obce Uhřice dne 10.11.2010

Zastupitelstvo obce Uhřice:

– schvaluje navržené ověřovatele zápisu
– schvaluje navržený program zasedání
– schvaluje Smlouvu s jihomoravským krajem na dotaci 100.000,- Kč na opravu zborcené zdi požární nádrže
– schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
– schvaluje pořízení nových razítek
– schvaluje Dohodu s probačním a mediačním službou ČR ve věci výkonu trestu odsouzeným
– schvaluje vyplácení odměn bývalému starostovi panu Riesnerovi v měsíčních splátkách
– schvaluje panu Komínkovi pro zabezpečení pronajaté místnosti v MŠ pořízení alarmu na vlastní náklady
– schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb – Mgr. Petr Vodka
– schvaluje DPP za úpravu pomníku padlých ve výši 800,- Kč
– schvaluje prořezávku stromů a keřů u cesty od hřiště pod Stráže za odklizení
– bere na vědomí technický stav stropu v místní knihovně
– bere na vědomí zápis Smlouvu E.ON o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – p.č. 1638/7 na katastru
– bere na vědomí probíhající řízení na zrušení trvalého pobytu


Připravujeme pro Vás – zapište si do kalendáře:

19.12.2010 v 11.30 – koledování s Malohanačkou – tradičně na Malé Straně

31.12.2010 – Silvestrovské posezení a přivítání Nového roku – neseďte doma, vezměte sousedy a přijďte se rozloučit se starým rokem a přivítat nový. Je pro Vás připraven slavnostní přípitek, bohaté občerstvení, alko/nealko nápoje, … to vše v ceně 200,-. K tanci a poslechu bude hrát p.Komínek. Aby se stihlo vše přichystat, zájemci, kteří  půjdete na Silvestrovské posezení, prosím přihlaste se u paní Jitky Mrvové, tel. 721 581 775 nebo v prodejně Jednota do 19.12.2010.

8.1.2011 Tříkrálová sbírka 2011 – tradiční sbírka, kdy 3 králové budou chodit  po naší obci. Hlavním smyslem sbírky je pomoc potřebným lidem. Organizátorem je Charita Blansko. V r. 2009 se vybralo 5.860,-Kč, v r.2010 se vybralo 5.529,-Kč.

22.1.2011 – Myslivecký ples, na který Vás srdečně zve Myslivecké sdružení Uhřice – Úsobrno. Tombola zajištěna. Zvěřinové občerstvení zajištěno. Hraje Jiří Krejčíř. Uskuteční se v KD Uhřice.

18.2.2011 – I. Obecní ples, k tanci a poslechu bude hrát duo POHODA Kořenec v KD Uhřice. Připravujeme tombolu, budeme rádi, když nám s ní pomůžete a také uvítáme dobrovolníky pro pomoc s organizováním a přípravou I. Obecního plesu. Děkujeme!

5.3.2011 – Maškarní karneval – ráno pochůzka masek obcí, odpoledne pro děti zábavný program a večer sousedské posezení, kde masky mají tradičně vstup zdarma. Organizuje SDH Uhřice.


Blahopřejeme našim prosincovým oslavencům:

Pan Arnošt Buček
Paní Marie Klimešová
Pan Jan Langer


Na závěr připojujeme termíny Svozu domovního odpadu:
9.12., 23.12., 6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3.
Budeme rádi za Vaše podněty, připomínky… kontaktujte nás
Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv