Archiv měsíce Říjen 2010

Volby do Senátu Parlamentu ČR – II. kolo

Počet oprávněných voličů:   248

Počet vydaných obálek:       70

Počet odevzdaných obálek:  70    

 

Účast:                                     28,23%

Počet platných hlasů:              70 

Počet neplatných hlasů:            0

 

Jozef Regec                  41 hlasů

Zdeněk Peša                 29 hlasů

 

Zdroj: http://www.volby.cz

Obecní úřad Uhřice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Uhřice, svolaného dosavadním starostou obce Karlem Riesnerem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  sál obecního úřadu, Uhřice č. p. 91
Doba konání:  1.11.2010  od 18:00 hodin
Navržený
program:
1)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Volba starosty a místostarosty

a)      určení počtu místostarostů

b)      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

c)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)      volba starosty

e)      volba místostarosty

4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba předsedy finančního výboru

c)      volba předsedy kontrolního výboru

d)      volba členů finančního výboru

e)      volba členů kontrolního výboru

5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6)      Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Uhřice, dne 20. října 2010

Karel Riesner

dosavadní starosta obce Uhřice 

Od 1.11.2010 dochází ke změně úředních hodin a to:

pondělí a středa                    17:00 – 18:00 hodin

Volby do Zastupitelstva obce Uhřice

Počet oprávněných voličů: 248
Počet vydaných obálek: 166
Počet odevzdaných obálek: 166

Účast: 66,94%
Počet platných hlasů:          1289

zeleně označení mandát ZÍSKALI
červeně označení mandát NEZÍSKALI

Miroslav Hartl                                      141 hlasů

Miloslav Mrva                                        99 hlasů

Věra Hrbáčková                                   109 hlasů

Stanislav Ecler                                      132 hlasů

Alois Mrva                                               95 hlasů

Lubomír Klimeš                                     87 hlasů

Petr Dufka                                             132 hlasů

Karel Riesner                                          65 hlasů

Jitka Mrvová                                         133 hlasů

Radim Vašíček                                       80 hlasů

Jarmila Štůlová                                      81 hlasů

Jaroslav Janek                                      101 hlasů

Dagmar Rašovská                                 34 hlasů

Volby do Senátu Parlamentu ČR – I. kolo

Počet oprávněných voličů: 248
Počet vydaných obálek: 121
Počet odevzdaných obálek: 121

Účast: 48,79%
Počet platných hlasů: 121
Počet neplatných hlasů: 0

Stanislav Navrkal, KSČM                                 15 hlasů

Petr Rožňák, SPOZ                                           0 hlasů

Jozef Regec, ČSSD                                             44 hlasů

Jindřích  Vomela, Suverenita                              7 hlasů

Ivana Holomková, TOP 09                                   8 hlasů

Karel Jarůšek, ODS                                             11 hlasů

Pavel Henek, KONS                                     0 hlasů

Zdeněk Peša, KDU-ČSL                                  30 hlasů

Miroslav Lejsek, FiS                                            0 hlasů

Josef Mikulášek, VV                                            6 hlasů

Zdroj: http://www.volby.cz/


[poll id=“8″]

Vážení spoluobčané,

blíží se volby do Zastupitelstva obce Uhřice a proto nám dovolte shrnout, co vše se nám podařilo za celé minulé čtyřleté období.

Mezi ty největší akce patří:
– rekonstrukce sportovního areálu na místním hřišti
– vybudování dětského hřiště
– rekonstrukce místního rozhlasu
– vybudování chodníků
– oprava požární nádrže
– pořízení hasičského auta
– rozšíření služeb OÚ pro občany – CzechPOINT
– vybudování kanalizace, plynovodu a vodovodu v lokalitě Květnice

A co nás, respektive nové Zastupitelstvo obce Uhřice čeká v následujících letech?

– oprava místní komunikace
– oprava dřevěných křížů a renovace dveří kapličky
– Turnaj Uhřic z celé ČR, kulturní akce a jiné nečekané události

K tématu dětského hřiště – herní prvky (skluzavka, houpačky) byly zbudovány pouze pro děti do 12 let, nikoliv pro mládež či dospělé nebo dokonce samotné maminky. Děti Vám budou vděčny, když jim toto zázemí nebudete ničit. Prosíme také všechny, udržujte na tomto místě pořádek!


Volby do zastupitelstev obcí 2010
a Senátu ČR se budou konat dne:

v pátek 15. 10. 2010  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 16. 10. 2010 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.

I případné  II. kolo voleb do Senátu ČR:

v pátek 22. 10. 2010  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 23. 10. 2010 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Uhřice.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním dokladem České republiky nebo platným občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno.

Volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Na volebním lístku do Zastupitelstva obce Uhřice můžete zakřížkovat 1 až 9 spoluobčanů, které preferujete.

 


 

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv
– projekt Jihomoravského kraje 

Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera UHRICE mezera BOS mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička CISLO POPISNE

Příklad SMS zprávy:
JMK UHRICE BOS informace ano novak stepan*20

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03.
Cena této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Více informací zde .

Budeme rádi za Vaše podněty, připomínky, … kontaktujte nás !

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv