Archiv měsíce Srpen 2010

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

8. – 10. října 2010 bude na Malou Stranu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,

do kterého lze ukládat:

  • starý nábytek, staré koberce, linolea
  • staré hadry, matrace, sanitární keramika
  • starý papír a odpad vyjmenovanému podobný

Do tohoto kontejneru se nesmí ukládat látky hořlavé, výbušné, žhavý popel, uhynulá zvířata a odpad nebezpečný jako televize a podobně.


SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude proveden dne 13. října 2010 (středa) od 16.15 do 16.45 hodin na Malé Straně

Bude odebírán tento nebezpečný odpad:

  • televize, radia, elektronika, baterie, pneu
  • staré barvy a jejich obaly, olej, lepidla
  • mrazničky, ledničky, zářivky
  • chemikálie, postřiky a jejich obaly
  • a odpad vyjmenovanému podobný

Svévolné odkládání nebezpečného odpadu do volného prostranství je zakázáno !

Nebezpečný odpad smí odebírat jen osoba k tomu oprávněná (pracovník fy SITA)

Návod na ovládání domácího přijímače se záznamníkem místního rozhlasu

Funkce tlačítek:

Tlačítko Stav Popis
zelené stisk postupně přehraje všechny záznamy uložené v paměti
stisk během přehrávání přeruší přehrávání
žluté stisk přehraje poslední záznam
stisk během přehrávání přeruší přehrávání
zelené + žluté držet dokud nezhasne
červená LED
vymaže všechny záznamy
levé modré stisk nebo přidržení ubere hlasitost
pravé modré stisk nebo přidržení přidá hlasitost

Význam LED kontrolek:

Barva Stav Popis
zelená svítí napájení z externího zdroje (adaptéru)
bliká napájení z baterie
problikává (svítí krátce) napájení z baterie  – slabá baterie
nesvítí přijímač je vypnutý (bez napájení)
žlutá svítí příjem rozhlasu
problikává rozhlas vysílá pro jinou skupinu nebo slabý signál
nesvítí rozhlas nevysílá (klidový stav)
červená svítí pokud není stisknuto žádné tlačítko: probíhá záznam hlášení
pokud je stisknuto tlačítko hlasitosti: hlasitost nastavena na
maximum nebo minimum (podle zmáčknutého tlačítka)
problikává pokud není stisknuto žádné tlačítko: nový neposlechnutý záznam
pokud je stisknuto tlačítko hlasitosti: probíhá změna hlasitosti
nesvítí žádný nový záznam

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv