Archiv měsíce Květen 2010

Počet oprávněných voličů:   248

Počet odevzdaných obálek:  168

Účast:                                   67,74%

Počet platných hlasů:           166

Počet neplatných hlasů:           2 

 

ČSSD 52 hlasů
Věci veřejné 22 hlasů
KSČM 22 hlasů
KDU-ČSL 20 hlasů
ODS 12 hlasů
TOP 09 11 hlasů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 8 hlasů
Moravané 4 hlasy
Česká pirátská strana 4 hlasy
ČSNS 3 hlasy
Strana zelených 3 hlasy
Suverenita – blok J.Bobošíkové 3 hlasy
Koruna Česká 1 hlas
Strana svobodných občanů 1 hlas

Výsledky podle Českého statistického úřadu nebo iDnes.cz

SDH Uhřice provede v

 neděli 30. května 2010

 od 8 hodin

 S B Ě R   Ž E L E Z A

 Staré železo připravte před dům nebo k místní komunikaci.

 Pokud budete potřebovat pomoc s vynešením, pomoc bude poskytnuta při samotném sběru.

 Bližší informace:

Stanislav Ecler, tel. 777 971 150

Na Obecním úřadě a v prodejně Jednota se můžete registrovat jako zájemci o dopravu autobusem na Turnaj Uhřic 19.6.2010.

Případně tak můžete učinit i emailem na obec@uhrice.eu. Důležité je napsat jméno a příjmení !

Starosta obce Uhřice podle ustanovení § 15 odst. l zákona č. 247/1995  Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční na území České republiky
v pátek 28. 05. 2010  od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 29. 05. 2010 od  8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu Uhřice.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním dokladem České republiky nebo platným občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno.

Volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Uhřicích dne 12.5.2010

      Karel Riesner
starosta obce Uhřice             

31.5. od 7.00 do 17.00 – zástavba při obou stranách hl.silnice od č.p. 100 a 123 po č.p. 40 a 22 vč. č.p. 46 a 112,
zástavba při místní komunikaci od č.p. 93 a 7 po č.p. 67 vč. č.p. 122 a 110,
dále č.p. 118, 39, 130, 119, 37, 126 a 81

předvolební test na http://www.kohovolit.eu (projekt politicky nezávislý a nekomerční)

Se svým výsledkem se můžete pochlubit v komentářích 😉

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv