Archiv měsíce Duben 2010

Očkování psů proti vzteklině proběhne 21.4.2010 v 16.00 hodin u Obecního úřadu. Cena  za očkování 100,- Kč / psa.

Dle zákona o veterinární péči je každý majitel povinen zajistit jeho každoroční přeočkování proti vzteklině.

Český červený kříž nabízí PEČOVATELSKOU SLUŽBU, DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKOU PÉČI. Poskytuje terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnostech osobně.

Poskytujeme sociální služby pro seniory a zdravotně postižené občany při běžných úkonech v péči o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Bližší informace na tel.: 516 418 624, 602 785 931, e-mail: blansko@cervenykriz.eu, web: www.cck-blansko.cz.

20.4. od 7.00 do 17.00 – zástavba při hlavní silnici od domu č.p. 53 po č.p. 40 včetně domů č.p. 112 a 46 (jedna strana ulice) a domy č.p. 21 a 22
zástavba při hlavní silnici od domu č.p. 1 po dům č.p. 5 (druhá strana ulice)
zástavba od domu č.p. 11 přes domy č.p. 18, 19 po dům č.p. 20
zástavba při hlavní silnici od domů č.p. 38 a 91 po konec obce směr jevíčko,
ulice od č.p. 94 a 76 po č.p.33 a 34
zástavba od č.p.33 po č.p.29
domy č.p.23 a 66, 99 a 97
domy č.p.75 + 24/86 + 63
obě strany ulice od č.p.58 + 69 po č.p. 56 + 107

23.4. od 7.00 do 17.00 – celá obec Uhřice – obyvatelstvo i podniokatelská činnost včetně areálu zemědělského podniku napájeného z odběratelské trafostanice Uhřice – Kravín (č.301220).
Vypnutí se netýká čerpací stanice za rybníkem Lipina.

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv