Archiv měsíce Březen 2010

15.4. od 7.00 do 17.00 – zástavba při hlavní silnici od domu č.p. 53 po č.p. 40 včetně domů č.p. 112 a 46 (jedna strana ulice) a domy č.p. 21 a 22
zástavba při hlavní silnici od domu č.p. 1 po dům č.p. 5 (druhá strana ulice)
zástavba od domu č.p. 11 přes domy č.p. 18, 19 po dům č.p. 20

s platností od 1. 4. 2010:

pondělí a středa 18 – 19 hodin

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude proveden dne 20. dubna 2010 (úterý) od 15.30 do 16.00 hodin na Malé Straně

Bude odebírán tento nebezpečný odpad:

  • televize, radia, elektronika, baterie, pneu
  • staré barvy a jejich obaly, olej, lepidla
  • mrazničky, ledničky, zářivky
  • chemikálie, postřiky a jejich obaly
  • a odpad vyjmenovanému podobný

Svévolné odkládání nebezpečného odpadu do volného prostranství je zakázáno !

Nebezpečný odpad smí odebírat jen osoba k tomu oprávněná (pracovník fy SITA)SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

23. – 25. dubna 2010 bude na Malou Stranu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad,

do kterého lze ukládat:

  • starý nábytek, staré koberce, linolea
  • staré hadry, matrace, sanitární keramika
  • starý papír a odpad vyjmenovanému podobný

Do tohoto kontejneru se nesmí ukládat látky hořlavé, výbušné, žhavý popel, uhynulá zvířata a odpad nebezpečný jako televize a podobně.

Na zasedání Zastupitelstva obce Uhřice dne 10.3.2010 byla vybrána realizace bezdrátového rozhlasu v naší obci Uhřice firmou Bártek rozhlasy.

Bude realizován bezdrátový rozhlas – varianta – domácí přijímač se záznamníkem.

O realizaci a získání domácího přijímače Vás budeme na těchto stránkách informovat.

26.3. od 7.00 do 15.00 – zástavba při obou stranách hl.silnice od č.p. 100 a 123 po č.p. 40 a 22, včetně č.p. 46 a 112,
zástavba při místní komunikaci od č.p. 93 a 7 po č.p. 67, vč. domů č.p. 122 a 110,
dále č.p. 118, 39, 130, 119, 37, 126 a 81

29.3. od 7.00 do 15.00 – zástavba při obou stranách hl.silnice od č.p.53 a 1 po č.p. 40 a 22, včetně č.p. 46 a 112,
zástavba při místní komunikaci od č.p. 93 a 7 po č.p.67, vč. č.p. 122 a 110,
dále č.p. 118, 39, 130, 119, 37, 126 a 81

 

22.3. od 7.00 do 15.00 – řada domů od č.p.102 po č.p.32 a domy č.p.142 + 144

24.3. od 7.00 do 15.00 – zástavba při hlavní silnici od domů č.p. 38 a 91 po konec obce směr jevíčko,
ulice od č.p. 94 a 76 po č.p. 70 a 57
ulice od č.p.74 po č.p.113 a 137 a domy č.p. 140,114 a dále novostavby RD v nové lokalitě
domy č.p.23, 24/86, 63, 66 a 34, 99 a 97
řada domů č.p. 62-65
zástavba domů od č.p.26 + 27 po č.p. 116 + 117
obě strany ulice od č.p. 58 + 69 po č.p. 56 + 107
řada domů č.p. 102 po č.p.32 a domy č.p. 142 + 144

12.3. od 7.00 do 15.00zástavba při obou stranách hl.silnice od domů č.53 a 1 po domy č.40 a 22 včetně d.č.46 a 112,
zástavba při místní komunikaci od domů č. 93 a 7 po d.č. 67 včetně domů č.122 a 110,
domy č. 118, 39, 130, 119, 37, 126 a 81,
zástavba při hlavní silnici od domů č.p. 38 a 91 po konec obce směr jevíčko,
ulice od č.p. 94 a 76 po č.p. 33 a 34,
zástavba od č.p. 33 po č.p. 29,
domy č.p. 23 a 66, 99 a 97

15.3. od 7.00 do 15.00 zástavba při hlavní silnici od domů č.p. 38 a 91 po konec obce směr jevíčko,
ulice od č.p. 94 a 76 po č.p. 33 a 34,
zástavba od č.p. 33 po č.p. 29,
domy č.p. 23 a 66, 99 a 97

16.3. od 7.00 do 15.00 zástavba při obou stranách hl.silnice od domů č.53 a 1 po domy č.40 a 22 včetně d.č.46 a 112,
zástavba při místní komunikaci od domů č. 93 a 7 po d.č. 67 včetně domů č.122 a 110,
domy č. 118, 39, 130, 119, 37, 126 a 81

17.3. od 7.00 do 15.00 – řada domů č.p. 62 – 65,
zástavba domů č.p. 26 + 27 – 116 + 117,
domy 75 + 24/86 + 63,
obě strany ulice od č.p. 58 + 69 po č.p. 56 + 107

Staňte se naším fanouškem na Facebooku
Archiv